Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

POKL

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku

Spis treści

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie aneksu do umowy nr: UDA-POKL.07.01.01-08-065/10-01 z dnia 07 września 2011 roku. Tytuł projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji z przebiegu realizacji projektu znajduje się w zamieszczonej prezentacji.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku w ramach realizowanego projektu pn: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otworzył salę komputerową, która mieści się w siedzibie Domu Kultury w Nowym Miasteczku.

Gospodarka