Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Miłaków

Sołtys - Beata Górska-Rabczewska

Rada Sołecka - Agata Trela, Julia Rabczewska, Andrzej Górski

 

W 1295 w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (pol."Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego") miejscowość wymieniona jest w zlatynizowanej formie Milacow.[1][2]

Historia

Od 1760 roku do 1945 roku wieś należy do książąt Schönaich z Siedliska.

Szczegółowe dzieje Miłakowa opisane zostały w publikacji Jacka Zawiślaka pt: "Zarys historii Miłakowa"

Zabytki

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są[3]:

 • zespół dawnego kościoła ewangelickiego, z XVI/XVII wieku:
  • kościół, obecnie rzymsko-katolicki parafialny pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła, renesansowy z XVI w. Budowla jednonawowa, murowana z kamienia i cegły. Wnętrze barokowe
  • dawny cmentarz przy kościele
  • ogrodzenie, murowane
 • zespół zamkowy, z około 1600 roku, przebudowany w XIX wieku/XX wieku:
  • zamek - dwór z około 1600 roku
  • obwarowania ziemno-wodne
  • park

Źródło: Wikipedia