Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Skład Komisji Rady Miejskiej

Skład Komisji Rady Miejskiej Kadencji 2018-2023

KOMISJA BUDŻETU I INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
L. p.
Nazwisko i imię
Funkcja
1.
Łukasz Borkowski
Z-ca przewodniczącego
2.
Paweł Kozłowski
Członek komisji
3.
Paweł Pawliszyn
Przewodniczący
4.
Przemysław Radecki
Członek komisji
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Ładu i Porządku Publicznego
L. p.
Nazwisko i imię
Funkcja
1.
Eugeniusz Zwarycz
Przewodniczący
2.
Mariusz Sikora
Członek komisji
3.
Przemysław Radecki
Z-ca przewodniczącego
4.
Zbigniew Podgórny
Członek komisji
5.
Anatol Komarnicki
Członek komisji
 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
L. p.
Nazwisko i imię
Funkcja
1.
Bożena Skoczeń
Przewodnicząca
2.
Krzysztof Kuźmiński
Członek komisji
3.
Małgorzata Żmijowska
Członek komisji
4.
Paweł Kozłowski
Z-ca Przewodniczącej
5.
Zbigniew Podgórny
Członek komisji
 
Komisja Rolnictwa i ochrony środowiska
L. p.
Nazwisko i imię
Funkcja
1.
Łukasz Borkowski
Przewodniczący
2.
Tomasz Oparski
Członek komisji
3.
Krzysztof Kuźmiński
Członek komisji
4.
Mariusz Sikora
Z-ca przewodniczącego
 
Komisja Rewizyjna
L. p.
Nazwisko i imię
Funkcja
1.
Andrzej Biazik
Członek Komisji
2.
Bożena Skoczeń
Członek komisji
3.
Grażyna Kwiecień
Przewodnicząca
4.
Marek Miszczak
Z-ca przewodniczącej
5.
Paweł Pawliszyn
Członek komisji
 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
L. p.
Nazwisko i imię
Funkcja
1.
Andrzej Biazik
Członek komisji
2.
Eugeniusz Zwarycz
Z-ca przewodniczącego
3.
Grażyna Kwiecień
Członek komisji
4.
Marek Miszczak
Przewodniczący
5.
Tomasz Oparski
Członek komisji