Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Budowa drogi w Borowie Wielkim

Nazwa operacji " Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą we wsi Borów Wielki, gmina Nowe Miasteczko"

Cel operacji :

Głównym celem operacji jest rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich , obejmujący elementy infrastruktury drogowej polegający na przebudowie 960m drogi gminnej. Wykonanie zadania w znaczny sposób przyczyni się do dostępności komunikacyjnej , oraz poprawy warunków życia mieszkańców wsi Borów Wielki.

 

Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 , poddziałanie - „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Wartość projektu : 670 861,42 zł

Wielkość dofinansowania 426 869 zł