Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Bad Liebenwerda

Umowa o współpracy partnerskiej Nowego Miasteczka i Bad Liebenwerdy została podpisana 7 maja 1994 roku. Była ona wynikiem wcześniejszych kontaktów zakładów pracy, klubu sportowego, grup młodzieży oraz Urzędu Miasta i Gminy, które prowadzono już od lat siedemdziesiątych jednak zaistniałe przemiany ustrojowe w Polsce, w latach 90-tych współpracę tą zerwały.

 

 

Dotychczasowa współpraca

W ostatnich latach współpraca Nowego Miasteczka i Bad Liebenwerdy obejmowała następujące przedsięwzięcia:

  • Co roku miały miejsca wizyty robocze władz samorządowych. Każdy pobyt delegacji związany był z wymianą doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządu. Dotychczas zapoznawano się z takimi dziedzinami jak: funkcjonowanie samorządu i organizacja urzędów, finanse gminy, kultura i sport, gospodarka komunalna, oświata.
  • Wymiana kulturalna i sportowa: wymiany zespołów artystycznych z okazji / Dni Miast, dożynek /, udział w zawodach sportowych / Bieg Elstery, turniej sołectw, zawody wędkarskie /.
  • Współpraca pozaszkolna dzieci i młodzieży: od 1998 roku prowadzona jest wymiana pozaszkolna dzieci i młodzieży w okresie letnim pt. „ Poznajemy miasto partnerskie ". W okresie wakacyjnym dzieci z Nowego Miasteczka i Bad Liebenwerdy wspólnie spędzają czas na zabawie, poznawaniu własnych kultur oraz mają możliwość doskonalić naukę języka. Projekt finansowany był dotychczas z budżetu Gminy oraz środków pozabudżetowych / Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr oraz PHARE-2000 Fundusz Małych Projektów /.
  • Wymiana pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku i Bad Liebenwerdy. Dotychczasowa wymiana doświadczeń obejmowała gospodarkę komunalną, budownictwo i gospodarkę przestrzenną oraz ochronę środowiska.
  • Wymiana szkolna obejmuje współpracę Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku a Zespołem Szkół w Bad Liebenwerda. Umowa o współpracy została podpisana w 2002r.

http://www.badliebenwerda.de/