Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Storkow

Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Nowe Miasteczko, a miastem Storkow ( Mark ) została podpisana w dniu 21 października 2004r.

 

  Bunnistrzowie Gminy Nowe Miasteczko i miasta Storkow(Mark) wychodzą naprzeciw demokratycznym przemianom w Europie, które umożliwiają zbliżenie między naszymi gminami. Będziemy prowadzić szeroką współpracę w wielu dziedzinach  pomiędzy mieszkańcami miasta Storkow (Mark) i Gminy Nowe Miasteczko na zasadach partnerstwai dobrowolności. Miasto Storkow (Mark) i Gmina Nowe Miasteczko będą się starać podtrzymywać, pielęgnować i ożywiać stosunki partnerskie, ażeby w ten sposób przyczynić się do trwałej przyjaźni i współpracy między mieszkańcami naszych gmin.

Współpraca polegać będzie zwłaszcza na:

  • wzajemnym informowaniu się o historii, o wydarzeniach społecznych i politycznych miasta Starkow (Mark) i Gminy Nowe Miasteczko, o życiu ich mieszkańców, jak również o działalności miejscowych instytucji i organizacji,
  • wspieraniu wzajemnych odwiedzin mieszkańców obu gmin, jak również wizyt grup młodzieży, drużyn sportowych i grup turystycznych,
  • stwarzania możliwości zaznajamiania się z funkcjonowaniem administracji miasta-partnera,
  • wymiana doświadczeń i współpraca w realizacji programów Unii Europejskiej,
  • wspieraniu współpracy szkół,
  • pielęgnowaniu wymiany kulturalnej,
  • wspieranie kontaktów między stowarzyszeniami i zrzeszeniami,

Poprzez nasze starania chcemy wnieść wkład do porozumienia między mieszkańcami miasta Storkow (Mark) i Gminy Nowe Miasteczko, a naszym życzeniem byłoby, aby z tego porozumienia rozwinęła się przyjaźń.

Niech nasze partnerstwo będzie cegiełką w budowaniu zjednoczonej Europy.

http://www.storkow.de/