Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Borów Wielki

Sołtys - Pięta Mirosław

Rada Sołecka - Joanna Zwolska, Joanna Miszczak, Jarosław Cichoń, Halina Wójtowicz, Maciej Kabziński, Radosław Charzewski, Teresa Pięta, Bernada Stanisławska

 

 

 

Nazwa pochodzi od polskiej nazwy bór określającej las, w którym wszystkie albo większość drzew to drzewa iglaste. Pierwsza wzmianka o wsi Borov z 1220 roku. W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (pol. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego) spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest w zlatynizowanej formie Boraw.[1][2]

W historii notowano również Grossenbora 1376, Grossenborau 1936-1945, Wielki Borów 1945, Borów Kożuchowski 1945-1948, Borów 1948-2001, Borów Wielki od 2001

Historia

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z początków XIII wieku. Już od średniowiecza wieś ta należała do największych w okolicy. Prawdopodobnie od przełomu XIV i XV wieku występuje podział wsi na Borów Wielki Dolny i Borów Wielki Górny. W późniejszym okresie dodatkowo wydziela się Borów Środkowy. Od początku XV wieku wieś jest własnością rycerskiego rodu von Rechenberg. W latach powojennych Borów Wielki był siedzibą gminy.

W latach 1946-54 siedziba gminy Borów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa zielonogórskiego.

Właściciele wsi Borów Wielki Dolny

 • XV- XVII w. ród von Rechenberg
 • 1676 von Knobelsdorff
 • do 1945 Robert von Trüschler

Właściciele wsi Borów Wielki Górny

 • od XV wieku do 1713 roku rodzina von Unruh
 • 1713 von Globen
 • 1804 - 1945 von Neumman.

Zabytki

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są[3]:

 • kościół filialny pod wezwaniem św. Wawrzyńca[4]. Wczesnogotycki, jednonawowy, murowany z kamienia i rudy darniowej z XIII wieku. W XV wieku dobudowano kwadratową wieżę oraz zakrystię. W XVIII wieku do nawy dobudowano kruchtę. W początkach XIX wieku zbudowano neogotyckie mauzoleum rodzin von Arnhold oraz Unruh. Pod koniec XIX wieku kościół otrzymał neogotycki hełm na wieży. W kościele zachował się późnogotycki tryptyk z około 1500 roku oraz renesansowa chrzcielnica z roku 1593 ufundowana przez Henryka von Rechenberga
 • plebania, nr 56, z XVIII wieku/XIX wieku
 • zespół pałacowy, z XVIII wieku-XIX wieku:
  • pałac z XVIII/XIX wieku. Klasycystyczny z elementami architektury późnobarokowej.Założony na rzucie prostokąta, dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Dach mansardowy z wystawkami i wolimi oczami. Wybudowany na zlecenie Jana Ernesta Fryderyka von Arnold. Po II wojnie światowej pałac przechodził burzliwe dzieje. Do 1956 roku mieścił się tutaj Ośrodek Szkolenia Traktorzystów. Następnie w latach 1961-1967 funkcjonowało w pałacu więzienie dla kobiet. W latach 1967-1969 w budynku pałacu mieściła się szkoła. Od 1969 roku pałac jest w gestii PGR. W połowie lat 90 przechodzi w ręce prywatne. Obecnie jest zaniedbany
  • oficyna
  • park
  • dwór, z XVII wieku wybudowany na części murów wcześniejszego XV-wiecznego dworu.W 1962 roku dokonano adaptacji dworu na magazyn zbożowy. Obecnie w rękach prywatnych popada w ruinę

Borów Dolny:

 • park.

Osoby urodzone w Borowie Wielkim

 • Ruth von Kleist-Retzow (ur. 1867, zm. 1945) - zaangażowana w ruch oporu w hitlerowskich Niemczech.

Źródło Wikipedia