Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

Informujemy, że w dalszym ciągu straty w uprawach rolnych spowodowane suszą rolnicy zgłaszają w aplikacji. W związku z wejściem w życie rozporządzenia pozwalającego na powołanie w gminach komisji ds. szacowania strat spowodowanych suszą dla rolników, którzy nie zgadzają się z wyliczeniami systemu, ze względu na zbliżający się termin żniw, a tym samym ekstremalnie krótki czas na oszacowanie szkód w terenie przez komisję, wystąpiliśmy do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o powołanie komisji na terenie Naszej Gminy. Umożliwi to naszym rolnikom składanie wniosków do gminy o oszacowanie strat przez komisję w sytuacji, kiedy wyliczenia aplikacji nie odzwierciedlają stanu faktycznego.
Druki wniosków dostępne będą w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku, pok. nr 12, osoba do kontaktu: Grzegorz Paszke.