Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

Informujemy, że rozpoczynamy dziś przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Łącznie na obszarze Gminy Nowe Miasteczko pozytywnie zakwalifikowanych zostało 133 uczniów szkół różnych typów, uprawnionych do otrzymania komputera.

Odbiór poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy darowizny sprzętu komputerowego.

Z uwagi na dużą ilość sprzętu, a także konieczność dopełnienia formalności będziemy sukcesywnie kontaktować się telefonicznie i umawiać z Państwem na konkretną datę i godzinę.

Podczas przekazywania komputerów nie będziemy stosować żadnych kryteriów wyróżniających.

 

Prosimy, aby udając się do Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku na podpisanie umowy zabrali Państwo ze sobą dowód osobisty.

 

Każdy z Beneficjentów otrzyma umowę darowizny sprzętu komputerowego i Procedurę monitorowania efektów projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Przypominamy, że komputery otrzymują Państwo NA WŁASNOŚĆ. Przez dwa kolejne lata będą Państwo zobligowani do składania oświadczeń, że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu i jest wykorzystywany na potrzeby edukacyjne Obdarowanego.

 

Jednocześnie informujemy, iż Urząd Miejski w Nowym miasteczku nie będzie świadczył pomocy technicznej w zakresie uruchomienia czy aktualizacji systemu Windows.

Odbierając sprzęt przejmują Państwo odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie.

 

Komputery objęte są 36 miesięczną gwarancją. W przypadku stwierdzenia usterki gwarancyjnej prosimy o dokonanie zgłoszenia do koordynatora projektu - Pani Anny Kwapień.

Każdy komputer posiada numer seryjny (wpisany do umowy i protokołów przekazania).Prosimy o posługiwanie się ww. numerem podczas zgłaszania usterki.