Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

Aktualne dane o wdrażaniu Programu w Gminie Nowe Miasteczko (stan na 30-06-2023 r.):

Gmina

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.]

Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]

Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]

Nowe Miasteczko

94

82

753 708,42 zł

55

www.czystepowietrze.gov.pl