Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

Aby korzystać z EPUAP w celu dostarczenia korespondencji do Urzędu Miejskiego w formie elektronicznej należy założyć sobie profil zaufany. Można to zrobić na 3 sposoby:

Instrukcja jak to zrobić - https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage.

Po założeniu profilu zaufanego można skorzystać z formularza do składania pism do Urzędu Miejskiego :

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

W polu adresata wpisać należy adres skrzynki EPUAP Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku - /UMIGNM/.

 

LINKI DO STRONY Z DANYMI KONTAKTOWYMI PRACOWNIKÓW _ BIUR W URZĘDZIE MIEJSKIM.