Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

POKL

Trwa nabór osób po 45-tym roku życia chętnych do uczestnictwa w projekcie „Nasze pasje”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5

Realizatorem projektu jest Gmina Nowe Miasteczko

 

W ramach projektu odbędą się:

  • Zajęcia z bukieciarstwa-florystyki  
  • Zajęcia komputerowe  
  • Zajęcia z języków obcych  

Ankiety rekrutacyjne do pobrania w biurze projektu mieszczącym się w Ośrodku Kultury i Sportu ul. Kościuszki 2, 67-124 Nowe Miasteczko Dodatkowe informacje pod nr tel. 661 540 255

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gospodarka