Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Budowa drogi w Żukowie

Nazwa operacji " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków, gmina Nowe Miasteczko"

Cel operacji :

Głównym celem operacji jest rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich , obejmujący elementy infrastruktury drogowej polegający na przebudowie 280m drogi gminnej. Wykonanie zadania w znaczny sposób przyczyni się do dostępności komunikacyjnej , oraz poprawy warunków życia mieszkańców wsi Żuków.

Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 , poddziałanie - „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Wartość projektu : 317 775,16 zł

Wielkość dofinansowania 191 399 zł